KAKO SE KORISTI

Povratak na izbornik

Povratak na izbornik omogućuje korisniku vraćanje na početnu stranicu aplikacije kako bi mogao iznova izraditi razglednicu koristeći se kamerom, pohranjenim slikama ili crtanjem na praznoj površini. U slučaju vraćanja na početnu stranicu korisnik će izgubiti sve do tada napravljene izmjene, ali će mu se prije bilo kakve radnje prikazati prozor u kojem potvrđuje da se želi vratiti na početnu stranicu te da je svjestan kako će time izgubiti sve napravljene izmjene. 

 

Dodavanje ikona

Dodavanje ikona je mogućnost korištenja ikona unutar aplikacije. Klikom na ikonu Dodavanje ikona korisniku se otvaraju sve ponuđene ikone. Prozor s ikonama može se pomicati kako bi se odabrala odgovarajuća ikona. Potrebno je kliknuti na odgovarajuću ikonu, a potom na željeno mjesto na razglednici na kojem korisnik želi da se ikona pojavi. Nakon toga korisnik može postavljenu ikonu rotirati, povećavati, smanjivati ili micati odmah nakon postavljanja na razglednicu.

 

 

Dodavanje okvira


Dodavanje okvira je mogućnost dodavanja okvira koji se nalaze unutar aplikacije. Pošto korisnik klikne na na ikonu Dodavanje okvira, otvaraju mu se svi ponuđeni okviri. Postoje dvije vrste okvira. Okviri u boji su oni kojima se  može mijenjati boja klikom na ikonu Odabir boje i debljine. Prozor s okvirima može se pomicati kako bi se odabrao odgovarajući okvir. Klikom na željeni okvir korisnik ga automatski primjenjuje na razglednicu. Osim okvira u boji, postoje i unaprijed zadani okviri koji se ne mogu uređivati i mijenjati. Po okvirima se može pisati, stavljati druge okvire, ikone te sve druge opcije koje nudi aplikacija, a sve radi što boljega korisničkog doživljaja.


Pisanje slovima

Pisanje slovima omogućuje direktno pisanje po razglednici. Klikom na ikonu Pisanje slovima korisnik odabire mjesto na razglednici na koje želi upisati tekst. Pojavljuje se tipkovnica te korisnik izravno upisuje željeni tekst na razglednicu. Nakon završetka pisanja treba kliknuti bilo gdje na površinu razglednice koja se uređuje kako bi se tipkovnica zatvorila. Napisani tekst korisnik može: rotirati, povećavati, smanjivati i micati, odmah nakon zatvaranja tipkovnice.


Odabir boje i debljine

Odabir boje i debljine omogućuje korisniku odabir jedne od osam osnovnih boja. Ova ikona također omogućuje promjenu boje odabranog okvira. Osim boje, korisnik može odrediti i debljinu olovke pomičući kliznu tipku lijevo (najtanja crta) ili desno (najdeblja crta). Kako bi korisnik u svakom trenutku znao odabranu boju i debljinu, na ikoni uvijek postoji indikator koji poprima trenutačno stanje odabrane boje i debljine.

 

Pisanje olovkom

Pisanje olovkom omogućuje korisniku pisanje i crtanje na razglednici izravno prstima. Klikom na ikonu Odabir boje i debljine korisnik može odabrati jednu od osam ponuđenih osnovnih boja te debljinu olovke. Sve poteze prstima nanosi na razglednicu. 

  

Potez briši

Ovaj potez omogućuje vraćanje svih učinjenih poteza. Korisnik može vratiti sve poteze koje je učinio na razglednici, a ne samo zadnji. 

 

 

Potez vrati

Ovaj potez omogućuje vraćanje svih izbrisanih poteza kako bi sve uvijek bilo pod kontrolom.

Sva prava pridržana

Development & Design by CodeIT